Αύξηση Της BDNF Ορμόνης

HydroCurc Max και Σίδηρος, νέα εκπληκτικά αποτελέσματα!

Article Co-Administration of Iron and a Bioavailable Curcumin Supplement Increases Serum BDNF Levels in Healthy Adults

Received: 19 June 2020; Accepted: 16 July 2020;Published: 22 July 2020

Helena Tiekou Lorinczova 1,, Owen Fitzsimons 1,, Leah Mursaleen 1,2, Derek Renshaw 3, Gulshanara Begum 1 and Mohammed Gulrez Zariwala 1,*

Ο νευροτροφικός παράγοντας (BDNF) είναι το κλειδί για την διατήρηση της φυσιολογικής νευρολογικής λειτουργίας και της ενεργειακής ομοιόστασης, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι βελτιώνει την γνωσιακή λειτουργία καθώς και την μνήμη. Ο σίδηρος και η αντιοξειδωτική κουρκουμίνη μπορούν να επηρρεάσουν την ομοιόσταση της BDNF ορμόνης. Με την συγκεκριμένη μελέτη, 6 εβδομάδων, τυχαία χορήγηση και με τυχαίες placebo δοσολογίε, εξετάσαμε τις συνέπειες του πόσιμου σιδήρου (FS)  (Συμπλήρωμα διατροφής σιδήρου) με χαμηλή δόση (18mg) και υψηλή δόση (65mg) σε συνδυασμό με 500mg HydroCurc®, την κουρκουμίνη με την πιο υψηλή βιοδιαθεσιμότητα που υπάρχει παγκοσμίως. Η μελέτη αφορούσε 155 υγιείς ενήλικες άντρες και γυναίκες. Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν τυχαία σε 5 ομάδες:

Ομάδα 1: Σίδηρος και Placebo Κουρκουμίνη  (FS0+Plac)

Ομάδα 2: Χαμηλή δόση Σιδήρου και Placebo Κουρκουμίνη (FS18+Plac)

Ομάδα 3: Υψηλή δόση Σιδήρου και Placebo Κουρκουμίνη (FS65+Plac)

Ομάδα 4: Υψηλή δόση Σιδήρου και Κουρκουμίνη (FS65+Curc) 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μία πολύ σημαντική αύξηση της BDNF ορμόνης με το πέρασμα τής ώρας (26%)  στην ομάδα  FS18+Curc (p=0.024), καθώς και σε τελικό σημείο ανάμεσα στην ομάδα FS18+Curc και FS18+Plac (35%, p=0.042), αποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι ο συνδυασμός με την κουρκουμίνη, αντί του σκέτου σιδήρου, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του BDNF serum (ορού). Η προσθήκη κουρκουμίνης στον σίδηρο προσφέρει μία νέα προσέγγιση για την περαιτέρω ενίσχυση των οφελών που συνδέονται με την αύξηση της BDNF ορμόνης.

HydroCurc Max και Σίδηρος,
νέα μελέτη εκπληκτικά αποτελέσματα!!!

Παρουσίαση Μελέτης

Παρουσίαση της μελέτης. Οι συμμετέχοντες που τηρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής για την συγκεριμένη μελέτη, χωρίστηκαν σε 5 διαφορετικές ομάδες. Υπήρξαν 3 επισκέψεις κατα τη διάρκεια της μελέτης σε μία χρονική περίοδο 6 εβδομάδων. Την πρώτη μέρα επίσκεψης (Baseline) έγινε αιματοληψία, βιομέτρηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων  από τους συμμετέχοντες.

error: ©All rights reserved BIOLOGICA Nutraceuticals O.E.