Η κουρκουμίνη με την μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα
που υπάρχει παγκοσμίως με μία μόνο κάψουλα.

Το LipiSperse® είναι μία προηγμένη τεχνολογία διασποράς, ειδικά σχεδιασμένη για να αυξάνει τη
βιοδιαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των λιπόφιλων δραστικών ουσιών σε υδατικό μέσο.
Επιστημονικά επικυρωμένη, πολυβραβευμένη και πατενταρισμένη τεχνολογία, που αναπτύχθηκε και
κατασκευάστηκε στην Αυστραλία από την Pharmako Biotechnologies Ltd.

Προκλήσεις απορρόφησης

Τα λιπόφιλα ενεργά συστατικά, όπως η κουρκουμίνη, ενέχουν προκλήσεις στην επιστημονική κοινότητα, όσον αφορά την απορρόφηση τους από τον οργανισμό. Η αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της δραστικής ουσίας.

Αυξημένη διασπορά ισοδυναμεί με αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα

Οι σκόνες που έχουν κατασκευασθεί με την τεχνολογία Lipisperse® είναι ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε η λιπόφιλη δραστική ουσία να διασπείρεται σε απόλυτο βαθμό στο νερό και έτσι να επιτυγχάνεται η αυξημένη απορρόφηση του από τον οργανισμό. Η τεχνολογία Lipisperse® είναι ένα προηγμένο σύστημα επίστρωσης που αλλάζει τις φυσικές ιδιότητες της επιφάνειας μιας λιπόφιλης ουσίας, προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί μια υδρόφιλη επιφάνεια και τελικά να υπάρχει καλύτερη αναμιξιμότητα με το νερό και συνεπώς καλύτερη απορρόφηση.

Οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων εμποδίζουν τη συσσωμάτωση, επιτρέποντας έτσι στις σκόνες με την τεχνολογία LipiSperse® να έχουν καλύτερη διασπορά στο νερό

Πατέντα τεχνολογίας απορρόφησης LipiSperse®

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους επικαλυμμένους κρυστάλλους LipiSperse® να έχουν πλέον μεγαλύτερη επιφάνεια, αυξάνοντας έτσι τη βιοδιαθεσιμότητα και επομένως την αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης.
Οι απωθητικές δυνάμεις μεταξύ των πλέον υδρόφιλων κρυστάλλων εμποδίζουν τη συσσωμάτωση τους, επιτρέποντας έτσι στις σκόνες LipiSperse® να έχουν μεγαλύτερη διασπορά σε υδατικό περιβάλλον (περιοχή στομάχου).
Επίσης, η τεχνολογία LipiSperse® παρέχει προστασία στην δραστική ουσία από το ισχυρά όξινο περιβάλλον του στομάχου, αποφεύγοντας έτσι την αποικοδόμηση της.
Το LipiSperse® προσφέρει επίσης προστασία στην δραστική ουσία από το σκληρό όξινο περιβάλλον του στομάχου, επιτρέποντάς του να αποφύγει την άμεση διάσπαση.

Απλή σκόνη κουρκουμίνης

Μηδενική διασπορά, ελάχιστη απορρόφηση

Κουρκουμίνη HydroCurc® Max

Βελτιστοποιημένη διασπορά, μέγιστη απορρόφηση

Μεγαλύτερο ενεργό φορτίο

Η εντυπωσιακή απόδοση της τεχνολογίας LipiSperse® σημαίνει ότι απαιτείται μόνο 1 μέρος LipiSperse® για κάθε 9 μέρη δραστικής ουσίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποσότητα δραστικής ουσίας που παρέχεται σε μια υδατοδιασπειρόμενη σύνθεση. Κλινικά αποδεδειγμένο και επιστημονικά επικυρωμένο από πολλαπλές μελέτες σε ανθρώπους.

Κλινικά αποδεδειγμένο

Η σημαντική δράση της τεχνολογίας LipiSperse® για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας σε διάφορες λιπόφιλες δραστικές ουσίες, έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους και φαρμακοκινητικές μελέτες. Τα αποτελέσματα των κλινικών αυτών μελετών έχουν δημοσιευθεί σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά (MDPI).

Time lapse φωτογραφίες με τη διάλυση του HydroCurc® στο νερό.

Δημοσιευμένη μελέτη

HydroCurc® - Αυξάνει τη
βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα τεχνολογίας απορρόφησης - LipiSperse®.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη φαρμακοκινητική απόδοση της βιοδιαθέσιμης κουρκουμίνης. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε απλή κουρκουμίνη και κουρκουμίνη με τεχνολογία LipiSperse®, το HydroCurc®, σε 18 υγιείς άντρες και γυναίκες.

European Journal of
Nutrition
28 June 2018

Σύγκριση ολικών
κουρκουμινοειδών (crossover)

Μεγαλύτερη δόση κουρκουμίνης
με λιγότερη σκόνη.

Απορροφούμε την υψηλότερη δόση κουρκουμινοειδών ανα ml στο πλάσμα αίματος, με 18 φορές λιγότερη σκόνη από το επόμενο προϊόν κουρκουμίνης υψηλής βιοδιαθεσιμότητας.

90%

Δραστική ουσία

10%

LipiSperse®

Σύγκριση απορρόφησης κουρκουμινοειδών.

Επίπεδα πλάσματος ανά mg κουρκουμινοειδών που λαμβάνονται. (με βάση τη δημοσιευμένη Cmax*) (ng/ml).
*Η Cmax είναι η μέγιστη συγκέντρωση στον ορό του αίματος που επιτυγχάνει ένα φάρμακο σε ενα καθορισμένο σημείο ή σε μια περιοχή του σώματος, μετά τη χορήγηση του φαρμάκου και πριν από την χορήγηση δεύτερης δόσης.

HydroCurc® is a patented and registered trade mark owned exclusively by Pharmako Biotechnologies Pty. Ltd.
LipiSperse® is a patented technology, and a registered trademark owned exclusively by Pharmako Biotechnologies Pty. Ltd.